Meditaties

archive

Home Meditaties

Exemple

Een zekere boodschap

Psalm 62 vers 2: “Hij alleen is mijn rots en mijn redding”

 

In de afgelopen jaren is het een goede gewoonte geworden om het kerkblad Tsjerkelûden van de Protestantse Gemeente Berltsum huis-aan-huis te bezorgen. Ook dit jaar, 2021.

Wanneer u, jij en jullie deze eerste paar woorden zijn begonnen te lezen, dan is dit het begin van een meditatie, iets om misschien nog eens te lezen, te bewaren, of om een gesprek op gang te brengen met partner, kinderen, familie of wie ook maar.

Ik weet dat voor sommigen het woord “meditatie” iets naar boven brengt in de trant van “extra stukje geloof”,  “laten weten aan anderen dat je gelooft” etc. Kortom, het kan soms negatieve gevoelens geven maar wees gerust.  Dat is het zeker niet!  Integendeel, het is  iets wat mij, als schrijver, bezighoudt.  Iets wat mij, anno december 2021, niet loslaat en wat ik graag in deze meditatie wil delen.

Onlangs las ik een interview in de krant met iemand die meer dan 25 jaar zitting had gehad in een bestuur. Niets bijzonders, zul je  denken, maar het tegendeel is waar.  Hij vertelde dat er in die 25 jaar vele momenten waren geweest waarin hij zich onzeker had gevoeld. Doe ik het wel goed genoeg, doen we samen genoeg om ons doel te bereiken. Als mens kun je je onzeker voelen, en  soms kan die onzekerheid van de  één een ander ook onzeker maken.

Als we als mensen terug kijken op de laatste twee jaar dan kunnen we met zekerheid vaststellen dat dit ook in ons eigen persoonlijk leven, maar ook in de maatschappij is gebeurd. We leven in onzekerheid.

Het corona-virus heeft ons “zekere bestaan”  losgewrikt, we zien een overheid die moeite heeft om het virus te bedwingen, medici maken overuren, ondernemers maken zich zorgen, het sociale, culturele, sportieve  en kerkelijke leven heeft haar zekerheid verloren. Onzekerheid staat met stip op plaats 1!

In de afgelopen maanden hebben we misschien in ons eigen leven geconstateerd dat deze onzekerheid ook kan leiden tot misverstanden, onbegrip en ongenoegen in familie-, vrienden- of werkkring. Onzekerheid raakt ons als mensen, het doet wat met je.  We kunnen het niet aan de kant schuiven, al hoe graag we dat zouden willen.

Als kerk zitten we ook in een onzekere periode, corona heeft ook hier haar stempel gezet. Als kerk in Berltsum proberen we, ook in deze onzekere tijd, handen en voeten te geven aan het geloof. Om de blijde boodschap uit te dragen, ook in coronatijd.

De vele Bijbelverhalen vertellen ons over mensen die ook in onzekerheid hebben geleefd. Denk maar eens aan Mozes, denk maar eens aan David, denk maar eens aan al die mensen die Jezus in zijn leven heeft ontmoet.  Onzekerheid troef.

Juist nu, anno december 2021, is het goed om die onzekerheid te onderkennen, ook in ons leven. Ga het niet uit de weg. Geef het een plek in je dagelijkse leven, breng het ter sprake, luister naar die ander met zijn of haar onzekere verhaal.

De bijbel met al zijn verhalen is een handleiding voor ons leven. We snappen lang niet alles wat er gebeurt in ons persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke leven.

Pak de bijbel maar eens en zoek maar eens Psalm 62 op, een psalm van David (voorvader van Jezus).  Hij heeft deze psalm geschreven toen hij zelf onzeker was en de wereld vol onzekerheid was.

Ik kwam  een gedicht tegen wat je zou kunnen helpen wanneer je voelt en ervaart wat die onzekerheid met je doet.

Momenten van onzekerheden

“Wanneer ik onzeker ben, ren ik snel naar mijn Vader.

Als ik twijfel over mijn zijn en kunnen, vind ik gauw weer rust bij de Schepper van hemel en aarde.

Ik besef dan dat ik niet meer onzeker hoef te zijn,

want Hij is mijn veilige haven.

Momenten van onzekerheden, brengen door God momenten van zekerheden”

 We mogen ook dit jaar kerst vieren, misschien anders dan we gewend waren. De geboorte van Jezus was een keerpunt, een aloude belofte kwam uit. Dit verhaal staat ook in de bijbel, een onzeker verhaal voor mensen, maar God had toegezegd dat Zijn Zoon zou worden geboren om er te zijn voor mensen van toen, maar ook voor ons, voor jou, jullie en mij.

We zijn op weg naar het einde van het jaar 2021.

We mogen de drempel over naar het nieuwe jaar 2022. Wie weet hoeveel onzekerheden we tegenkomen, maar bovenal mogen we geloven dat Hij volop zekerheid geeft: Hij is er voor u, voor jou, voor mij, ja voor ons allemaal.

Ook in het nieuwe jaar!

Dat iedereen deze zékere boodschap mag ervaren!

 

Sybren van Tuinen

Read More →
Exemple

Van U is de toekomst

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;

Moedig sla ik dus de ogen  naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

 

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,

Loop ik  met gesloten ogen naar het onbekende land”.

 

Lied 913 Lvdk

(Tekst: Jacqueline van der Waals/ melodie John Zundel)

 

De dagen voordat de deadline nadert schieten mij allerlei ideeën door het hoofd welke ik misschien kan gebruiken voor een bijdrage in dit kerkblad. Je hoort iets op de radio, je ziet iets voorbijkomen via internet, je spreekt eens met mensen, kortom dagelijks zit je hoofd vol met gedachten. Soms denk je, wat moet ik er allemaal mee!  Meer lezen over Van U is de toekomst

Read More →
Exemple

(Marcus 4 vers 25-31)

 

“Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.

En hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn, “jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn”

 

Jezus zegt, dat Hij ieder kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, “jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn”.

 

Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, “ jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn”.

(tekst: onbekend; melodie: E.O. Exel; Copyright: Joh. de Heer)

 

Als ik dit schrijf zit de vakantie er bijna weer op voor velen van ons. Zeker met schoolgaande kinderen ben je aan een bepaalde periode “ gebonden” om vakantie te vieren. Ben je nog single, net examen gedaan of kun je er gemakkelijk “uitbreken” dan ga of ben je misschien nog op vakantie. Geniet je van je pensioen dan heb je alle vrijheid. Kortom, genoeg reden om zo nu en dan er even uit te zijn.

Dit jaar is wel een bijzonder jaar om vakantie te vieren. We mochten weer wat meer ten opzichte van vorig jaar maar toch….   Vragen als “waar gaan we naar toe”, “zullen we wel…..”, “wel of niet vaccineren…” Kortom, we voelden dit jaar en misschien nog wel dat er iets in de lucht hing of hangt waar we geen of moeilijk grip op krijgen. De lucht betrekt enigszins!  Dat “geen grip er op krijgen” is niet iets wat bij ons mensen van 2021 past, in tegendeel. We leven in een tijd dat het lijkt dat alles maakbaar is….Toch?

In de afgelopen weken heb ik enkele gesprekken gehad met mensen uit ons dorp, uit onze kerkgemeenschap.  In het begin van die gesprekken gaat het over koetjes en kalfjes.  En dan opeens is daar een opmerking als “Ik zie de toekomst met zorg tegemoet”;  “christelijke politiek? Daar ben ik verdrietig over”.  “Onze kerk? Ik heb grote twijfels”.    De lucht in de kamer waar we zitten “betrekt” enigszins.  Dat stemt ons niet vrolijk!  Er wordt naar buiten gekeken…….verdriet, tranen komen. Het wordt stil!

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht………. Kan ik dat nog wel?  Eén persoon vertelde mij dat hij dat (bijna) niet meer kan!  Tegelijkertijd komt de boosheid boven, boos zijn op de wereld, boos zijn op mensen; verdriet om wat er in de wereld gebeurt, verdriet om mensen die niet of nauwelijks meer om elkaar geven, verdriet om de kerk.  De lucht is bijna zwart!

Ten tijde van de bosbranden in Griekenland riep een brandweerman de woorden “ dit is het einde” uit. Het kwam recht uit zijn hart. De lucht was donker, dreigend en beangstigend.  Overstromingen met een vernietigende kracht waren deze zomer dagelijks nieuws.

Ook in ons geloofsleven, of je jong bent of oud, kan de lucht donker, dreigend en beangstigend worden. Dat is in onze tijd zeker aanwezig, daar ben ik van overtuigd!  Het kan ons verdrietig en boos maken, het kan ons los “weken” van ons geloof. Mijn kaarsje……!

Het bovenstaande kinderlied zit mij al enkele dagen “vast’ in het hoofd, het komt zomaar op. Ik begin het te neuriën, soms zing ik het en thuis luister ik het wel eens via You Tube.  Het doet me ook denken aan het verhaal van Jezus met zijn discipelen in de boot over het meer. De lucht betrekt, het wordt donker en beangstigend, de storm breekt los!  Het einde?  Jezus slaapt!  De mensen aan boord worden boos, boos op Jezus.  Boos op zichzelf?

En dan de reactie van Jezus! Een one-liner:  “Jullie bang?”. “Geloof weg?”  Jezus wil niet dat uw, jullie, jouw en mijn geloof “wegraakt”. Integendeel!  Deze reactie van Jezus is een reactie naar alle mensen in de boot: luister naar elkaar en probeer een kaarsje te zijn, maar bovenal:  blijf vertrouwen!

Dat geldt ook voor ons, in deze tijd. Zeker in deze tijd met zijn dreigende luchten,  verdriet, onmacht, minder geloof in mensen, kerk en in onze Heer.

Dat we ook in het nieuwe kerkelijk jaar naar elkaar blijven luisteren, stil zijn en stil worden.

Begin dit kinderlied dan maar eens te neuriën…………. Alleen of samen. Het zingen begint vanzelf …!

 

Zó gaan we het nieuwe kerkelijk seizoen in!

 

Sybren van Tuinen

Read More →
Exemple

Hink….Stap…. Sprong

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing” . (Galaten 5:  22-23)

Hink….Stap…. Sprong

Onlangs las ik een klein artikel met als titel “Hink, Stap, Sprong”.  De eerste vraag die (onbewust) bij mij op kwam was: wat zou hier achter zitten?

Kinderlijk éénvoudig, we hebben het allemaal wel eens gehoord. Een kinderliedje, een spelletje, een klein sprookje. Veel kinderen kennen dit wel.  Anderzijds een olympische sport die in de hele wereld wordt beoefend.  Hink, stap, sprong! Meer lezen over Hink….Stap…. Sprong

Read More →
Exemple

Psalm 67

Psalm 67   (Meditatie gehouden op biddag voor gewas en arbeid)

Kort maar krachtig. In totaal acht verzen die ons meenemen, letterlijk en figuurlijk, naar onze grote God. Als kind maken we ons allerlei voorstellingen van God, onze kinderlijke fantasie neemt ons als kind mee naar een andere wereld.

Als we ouder en groter worden verandert dat beeld. Het lijkt er soms wel op dat die kinderlijke, grote God, steeds kleiner aan het worden is.

Vandaag wordt in veel kerken aandacht gegeven aan Biddag voor gewas en arbeid. Wij hebben ook dit jaar gekozen voor aandacht hiervoor in de dienst van zondag. Als gemeente bij elkaar komen in een dienst in de kerk zit er nog niet in. Corona heeft ons nog steeds te pakken. Meer lezen over Psalm 67

Read More →
Exemple

Hoop in 2021…..

“Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput”     (Jesaja 40: 31)

 

Het nieuwe jaar, 2021,  is weer los!  De maand daarvoor stond in het teken van “Sinterklaas”, op weg naar “Kerst” en op weg naar “Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag”.  Je zou kunnen zeggen: “een aantal gebeurtenissen waarin we een heleboel hoop kunnen verzamelen…”.  Hoop op een goede Sinterklaas, kerst en oud en nieuw!

Ook zullen we 2020 niet snel vergeten.  Een jaar, volop in het teken van corona,  waarin we geconfronteerd werden met het feit dat “ hoop op meer vrijheid in de beperkingen” niet realiteit werd. Integendeel! Meer lezen over Hoop in 2021…..

Read More →
Exemple

Kerst met corona

“….toch zal ik juichen, voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt….” (Habakuk 3 vers 18)

Kerst met corona

Prachtig dat jij, u bent begonnen te lezen met deze bijdrage in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Berltsum. Het kan zomaar zijn dat dit de 1e keer is dat jij/ u dit leest. Ik neem je/ u even mee naar 2019. Een jaar geleden. 

We waren volop bezig met de voorbereidingen voor kerst. Sinterklaas was het land weer uit en samen, de hele maatschappij, bereidde zich voor op een in alle opzichten goed en zalig kerstfeest. Er waren enkele geluiden van besmettingen in China, maar ach, wat zou het zijn.  Dat was zo ver bij ons vandaan……

Kerst en oud en nieuw werden volop gevierd, thuis met familie en vrienden, ook binnen de kerkmuren werd het geboortefeest van Jezus Christus gevierd.  Het werd januari 2020, sommigen van ons, misschien jij/ u ook, hadden plannen gemaakt voor de wintersport of een voorjaarsvakantie.

Ook de kerk had volop plannen voor het 2e gedeelte van het kerkelijk seizoen, veel verenigingen ook, evenals scholen en noem maar op. Het voorjaar zat eraan te komen. Dus vol gas vooruit!  We leven toch in 2020, we kunnen een heleboel zaken toch zeker zelf wel regelen!  Of niet dan! In de Bijbel is een klein Bijbelboek met de naam Habakuk, 3 hoofdstukken, en de schrijver vertelt over zijn persoonlijk leven en hoe hij de maatschappij ervaart. Hij ziet om zich heen een wereld vol schreeuwers, onrecht, geweld, onzekerheid en twijfel;  kortom: een wereld om bang van te worden.

Meer lezen over Kerst met corona

Read More →
Exemple

Van U is de toekomst

“Hij zegt immers tegen Mozes: Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken” (Romeinen 9 vers 15)

 

In de afgelopen tijd dacht ik na over het schrijven van een meditatie voor Tsjerkelûden, een tijd vol onzekerheid, twijfel, bangheid. En dan de toekomst van ons en onze kinderen in de wereld van vandaag, en dat alles in samenhang met kerk-zijn vandaag de dag!  Toen ontving ik het blad Woord&Weg dat wordt uitgegeven door de Protestantse kerk en waarin inspiratie, informatie en opinie samen komen.  Daar las ik een artikel van onze scriba ds. René de Reuver welke ik graag met u, jou en jullie deel. Ik heb deze woorden ook gebruikt bij de laatste kerkenraadsvergadering van september jl. Meer lezen over Van U is de toekomst

Read More →
Exemple

Kerk zijn in corona-tijd

“Hoedzje myn libben, wês Jo myn rêding, hieltyd wer sykje myn eagen nei Jo”  (liet 368d)

“Kerkzijn in corona-tijd”

Oud en Nieuw liggen nog niet zo ver in het verleden.  Na de kerstdagen op naar oud en nieuw, overal ter wereld. Op tv kon je de eerste gelukwensen zien, mensen in feestvreugde om het begin van een nieuw jaar, mensen die met een traan afscheid namen van het oude jaar.  Hoop op het nieuwe jaar, 2020!  Ook wij, Nederlanders volgden, folle lok en seine voor een ieder, familie, vrienden en bekenden.

In de loop van januari de eerste berichten over een, tot dan toe, onbekend virus. Als ik dit schrijf is het zondag 05 april, Palmpasen.  Het feest dat onze Heer, Jezus Christus , zijn intocht deed in Jeruzalem. Het verhaal is bekend, Mattheus verteld erover, Jezus is onderweg naar Jeruzalem, hij stuurt een 2-tal discipelen vooruit met de opdracht om een ezel te brengen.  Zo wil Hij Jeruzalem binnen komen. Meer lezen over Kerk zijn in corona-tijd

Read More →
Exemple

Hoop

“….Heer, wat heb ik nog te verwachten, ik vestig alle hoop op U..”

(Psalm 39 vers 8)

Het nieuwe jaar is weer begonnen. We hebben elkaar veel geluk , gezondheid en zegen toegewenst. We hebben appjes gestuurd, mailtjes de deur uitgedaan, kaartjes rondgestuurd, telefoontjes gepleegd met daarin de zonet genoemde wensen.

Het voelt altijd een beetje vreemd aan, zo op het einde van een jaar, je kijkt onwillekeurig even terug in de tijd, in het afgelopen jaar. Je kijkt als het ware even over je schouder terug op het jaar wat weer voltooid verleden tijd is geworden.

Je kijkt met een blik van verwondering, je kijkt met een lach en een traan terug, kortom een heleboel gedachten schieten je dan soms, onwillekeurig, door het hoofd. Op naar het nieuwe jaar, het oude jaar snel afsluiten, niet meer aan denken, vooruit op naar het nieuwe jaar. Meer lezen over Hoop

Read More →